מנחת שדה תימן

מתי בפעם האחרונה עשית משהו בפעם הראשונה ?